Nya adresser

I måndags höll vi informationsmöte om de nya adresser och vägnamn som skall införas i Rö –

och redan är införda i nästan hela Sverige. Allt kommer sig av en lag som Riksdagen antog 2006 med innebörden att alla bostäder i Sverige skall ha en unik ”belägenhetsadress”. Anledningen är att det tydligen hänt för många gånger att ambulanser, brandbilar, taxibilar och andra irrat omkring på landsbygden utan att hitta fram till rätt plats.

Det där är ju ett gott skäl för att se över adressystemet och rätta till missvisande adresser. Det blev kommunledningarna som fick i uppdrag att sätta entydliga adresser på alla bostäder inom sin kommun. Men någonstans i processen bestämde någon också att en adress skall bestå av ett vägnamn och ett nummer, precis som i staden. Dessutom skall vägnamnen vara unika i hela kommunen. Det är där det blev svårt!

Adresser på landsbygden har historiskt alltid utgått från by- och gårdsnamn, som i många fall sattes av den som först byggde där – de är alltså ofta mycket gamla. Vägar har man sällan behövt några namn på, annars talade man bara om vart de ledde. Omkring 1950 blev det där alltför jobbigt för postverket, så då tillkom postlådenumren; men de duger ju inte som adress när man ringer efter ambulansen!

Men nu skall bostäderna alltså numreras längs den väg de ligger vid och alla dessa vägar måste alltså ges ett namn. Det är bestämt att namnen skall ha lokal anknytning, så det var aldrig någon risk att vi skulle hamna på Satellitvägen, men det är inte lätt att hitta unika namn med lokal anknytning. Historiska personer som är kända av andra än historiker är det väldigt ont om i Rö, så namnen måste i huvudsak bygga på platsnamn. Problemet med platsnamnen är att de ofta är väldigt vanliga och finns på flera ställen i kommunen: det finns till exempel 4 Väsby, 2 Ösby, 5 Söderby och 6 Mälby i Norrtälje kommun, varav ett av varje ligger i Rö.

Av någon anledning tyckte Norrtälje kommun inte att det var så bråttom med detta och avdelade en (1) person att skapa de 40 000 nya adresser som behövs inom kommunen. Det skulle vara klart till folkräkningen nästa år. I höstas lyckades kommunens namnhandläggare övertyga kommunledningen om att det behövdes betydligt mer folk till jobbet, och nu är det i alla fall sex som arbetar med frågan. Nu lär det bara vara Norrtälje och Lund i hela Sverige som inte är klara.

I höstas fick vi nys om att det här var på gång och Stig Liedberg i Risby och Björn gick på möte med kommunens projektgrupp, som var tacksamma för all hjälp de kunde få. Vi började då samla ihop namnförslag till alla vägarna inom Rö socken och fick så småningom ihop en lista med både bra och mindre bra förslag. Vi ville blanda in fler Röbor i processen och ordnade därför ett informationsmöte i Röborgen som blev ganska välbesökt – 58 personer kom. Kommunen ställde också upp, så det blev ett bra möte där vi fick presentera de förslag som kommit in, ställa frågor till kommunens projektgrupp och uppmana alla att skicka in fler förslag.

Vägnamnsmötet i Röborgen

Det har också droppat in ett par nya förslag sedan dess och nu är det dags att uppdatera namnlistan.

3 kommentarer

  1. Hej!
    Notera att ett vägnamn inte behöver sluta med just ”-vägen”. I flera kommuner så har trakt- eller områdesnamn med nummer utan ”-vägen” satts i system.

  2. Ja, vi blev nyligen medvetna om det och kommer nog att ändra till byadressnamn på ett par ställen där ”-vägennamn” är krystade.

Kommentarer är stängda.