Jälnån och två nya torp

Idag, i typiskt aprilväder med hagelskurar, var vi bort till ”Jälnån” för att se hur bottnen där såg ut. Inte var den röd den heller. Men ån rinner så sävligt att vass och löv även här har samlats på bottnen.

När vi ändå var i krokarna letade vi upp torpen Björksättra och Gransättra som båda ligger uppe i skogen öster om ”Jälnån”.

Björksättra fick vi leta en bra stund efter för här var skogen röjd och ris och grenar låg över ett stort område. Vi hittade grunden till sist, precis i bergskanten med en liten åker framför. Vi hittade varken syren eller äppelträd, men som sagt var här inte många träd kvar. Tegel hittade vi i alla fall och en huggen grundsten?

Vägen till Gransättra följer den nya vägen till mobilmasten och svänger sedan mot söder. Som vanligt hade en häst gått här före oss. Vägen leder rakt på Gransättra och grundmuren var lätt att hitta. Här fann vi både tegel, syrener och ett äppelträd. Det forna torpet låg mycket vackert på berget med utsikt över nejden.

Dagens bilder:

Jälnån

Ån mellan Jälnan och Rösjön, mer svart än röd. Vi kallar den Jälnån – har någon hört ett annat namn?

Jälnåns utlopp

Här rinner Jälnån ut i Rösjön.

Det blåser på Rösjön

Rösjön visar sin vildare sida.

Björksättra

Här inne låg Björksättra, Björn står på grunden.

Träd på spisen

Ett träd har vuxit där spisen stod. Enligt årsringarna började det växa 75 år innan det fälldes.

Tegel på Björksättra

Här hittade vi tegel.

Rester av ladugården

Under en plåt ligger delar av ladugårdsinredningen.

Troll!

Ett troll vaktar uppfarten till mobilmasten.

Vägen mot Gransättra

Vägen mot Gransättra

Gransättra i mars

Grunden till Gransättra är ganska välbevarad.

Tegel på Gransättra

Tegel finns det även här.

Utsikt från Gransättra

De bodde vackert på Gransättra – utsikten norrut.