Promenad till Röbacka

I dag gjorde vi en utflykt till Röbacka och Gullungeån för att se om ån möjligtvis var röd. Det var den inte. Men kanske bottnen på ån var av rödaktig sten en gång i tiden, men nu har flera hundra års vass, barr och löv samlats på dess botten och blivit till gyttja. Antagligen rann ån stridare innan fördämningarna vid Röbacka kvarn kom till, på den tiden då man färdades på ån för att komma till Norrtälje och då sköljdes väl löv och vass bort så man kunde se bottenstenarna. Men det är bara spekulationer.

Bilder från Röbackapromenaden:

Gullungeåns början

Här är börjar Gullungeån, sakta och försiktigt. Var det inte alltid så?

Röbackabron

Bron över ån verkar vara mycket gammal när man ser den underifrån. 1700-tal?

Här låg Röbacka kvarn

Här låg Röbacka kvarn.

Ån fortsätter

Så här ser ån ut norrifrån ned mot Röbacka. Man undrar om den inte var bredare förr, kanske upp till björkarna?

Gammal apparat

Den här apparaten användes kanske när kvarnen var i bruk. Vet någon vad det är?

Kvarnsten

Här under bråten hittade vi en kvarnsten!

Byggnader vid kvarnen

De här byggnaderna är från kvarnens tid, liksom hjulen.