Näs kvarn och såg

I dag tog vi en promenad bort till ruinerna av Näs’ såg och kvarn, som ligger precis vid järnvägsbanken på väg mot Kårsta. Inte helt strapatsfritt så här års, is och lervälling mest hela vägen! Bruset från forsen hördes på långt håll och ruinerna är riktigt mäktiga där de ligger vid forsen, inväxta i snårskog.

Näs’ kvarn och och såg är en utmaning att forska ut. I 1746 års karta är kvarnen markerad närmast sjön och sågen en bit uppströms. Kvarnen nämns som en viktig tillgång, till exempel i Generalmönsterrullorna från 1691, där det anges att Näs’ ryttare skulle underhållas av Näs’ två hemman och kvarnen. Rusthållshemmanen var ju befriade från skatt, och kanske fick man också ta kvarntullen till kostnaderna.

Men så finns ett par namn till i källorna som förvirrar bilden: Näsbo kvarn, Dammtorp och Riksgäldsfors. Näsbo kvarn nämns bara en gång, i Domboken 1646, och då i samband med en gränstvist mellan Lisinge och Söderby i Rimbo. Det senare ligger ju inte särskilt nära kvarnen på södra sidan av Sparren, så man undrar om Näsbo var en namn på skvaltkvarnen i Nora?

Dammtorp nämns första gången 1782 i Husförhörslängden och bytte omkring 1800 namn till Riksgäldsfors. Efter 1827 finns inget av namnen kvar. Det var ett torp på Näs’ ägor och både ”damm” och ”fors” skulle ju passa på ett torp vid kvarnen. ”Riksgäld” är också ett lustigt förled i namnet – fick man låna pengar av Riksgäldskontoret (som grundades 1789) för att bygga torpet?

Men vi vet alltså inte särskilt mycket ännu och har en hel del jobb framför oss.

Dagens bilder:

Svanar

På vägen fick vi med både knölsvanar och sångsvanar på samma bild.

Den delvis frusna forsen

Här störtar vattnet ned mot Sparren.

Kvarnens massiva grundstenar

En del av den massiva grunden.

Näs från Kvarnhagen

En vacker bild av Näs tagen från Kvarnhagen bortanför Västanbro.