Lilla Denan och Eke Brotorp

Potatislandet är klart, den förgrodda potatisen utsatt och grönsakerna sådda, så att det regnade hela dagen i går gjorde inte så mycket.

I dag var det nästan uppehåll, så vi gick ut för att leta efter två försvunna torp till. Det första, som hette Lilla Denan, nämns första gången 1761 och har inte varit borta så länge; det är utsatt i 1906 års karta och nämns i Församlingsboken 1908. I folkräkningen 1930 nämns bara Stora Denan, men om man behövde skriva ut ”Stora” så måste man väl åtminstone ha kommit ihåg Lilla Denan. Sedan 1954 har man dragit en ny väg över platsen där Lilla Denan låg, rakt upp till Denans stuteri i stället för den gamla som smög längs skogsbrynet. Lilla Denans jordkällare finns kvar, men det är knepigt att bestämma sig för var boningshuset kan ha legat.

Det andra torpet är det vi kallar Eke Brotorp. Som ni kanske läst i artikeln om Broby och Brotorpen fanns det en tid två Brotorp, ett på Nibbles ägor söder om bron, som sedermera döptes om till Broby. Det andra, på Ekes ägor norr om bron, är det vi letade efter i dag. Vi var litet dåligt förberedda, för vi hade inte betat igenom allt kartmaterial som finns och letade därför inte riktigt på rätt plats. I en karta från 1727 är ”Eke backstuga” utsatt med en liten åkerteg runt, mitt emot den gamla ladugården på östra sidan av landsvägen. I 1753 års karta står det i stället ”Ekes torp” på samma ställe, med ungefär samma gränser för åkern runt torpet. Där ser det ut som om torpet låg på den lilla steniga backen mitt på ängen, men det är väl inte säkert att man var så noga med att sätta ut hussymbolen på rätt ställe.

1797 års karta ser ut att avgöra saken, där är tre byggnader tydligt utsatta i skogskanten väster om ängen. Vi var runt litet där och hittade en rejäl stengärdesgård, men gick nog inte tillräckligt långt norrut för att hitta eventuella spår efter de två nordligaste husen. I modern tid (efter 1954) har man anlagt en ny väg till motorbanan och Finnby, som går mellan torpstället och den djupt nedskurna bäcken från Lilla Mälaren – vissa spår kan ju ha strukit med då. Det är litet förbryllande att det bara nämns ett Brotorp i husförhörslängderna från 1791 när Eke Brotorp är utsatt i 1797 års karta och dessutom åkertegen nr 314 ”å Mälby lott vid Brotorpet” tilldelas Eke i laga skiftet 1830. Nr 314 ligger just mellan landsvägen och skogsbrynet där Eke Brotorp är markerat i 1797 års karta. Kan Nibble Brotorp redan ha döpts om till Broby fast namnet inte förekommer förrän 1856 i kyrkböckerna? Detta blir en utmaning att reda ut!

Väster om Eke Brotorp har det varit ett jättelikt sandtag, som nu är övervuxet med gles skog. I östra kanten av sandtaget låg förr ett stort gravfält (Rö 74:1) som schaktades bort 1959-1960. Vi irrade runt en stund i den dramatiska terrängen utan att se något som såg ut som fornlämningar, men överallt finns enorma gropar och branter i sanden som förstås är spår efter många års sandtäkt. Ett skäl till att man anlade den nya Finnbyvägen kan förstås ha varit att den gamla gick rakt över sandtaget och togs bort precis som den gamla vägen till Lovisedal.

Här måste vi också göra ett återbesök – utan hundar, för gissa hur lätt det är att ta sig fram i skogen med två hundar på långt koppel som nödvändigt måste gå på andra sidan om varje träd och buske!

Vi tog några bilder också, varsågod:

Vägskälet vid Lilla Denan

Här går den nya vägen till Denan rakt fram, medan den gamla tar av åt vänster och följer skogskanten bakom det nya ridhuset. Lilla Denans jordkällare ligger mitt i vägskälet.

Lilla Denans jordkällare

Jordkällarens ingång är upprustad och förbättrad i modern tid, men stenkällaren bakom är nog ganska gammal.

Gamla Finnbyvägen

Det här är den gamla Finnbyvägen, som börjar precis där gamla Norrtäljevägen böjer av mot öster och vägen till Denan börjar.

Det övergivna sandtaget

Dramatisk terräng i det övergivna sandtaget söder om gamla Finnbyvägen.

Eke Brotorp 1797

I den här kartan från 1797 är tre hus markerade vid Eke Brotorp. Vi har lagt in bron, Broby ladugård och den nya Finnbyvägen för att göra det lättare att orientera sig.

Stengärdesgård vid Eke Brotorp

En massiv stengärdesgård som avgränsade Eke Brotorps åkerteg mot skogen.

Bron vid Broby

Björn står mitt på bron över bäcken från Lilla Mälaren som Broby och Brotorpen är döpta efter. Det här var en bro på Sveriges ”E-4” förr i tiden. Nya Finnbyvägen svänger av till vänster, gamla landsvägen fortsätter till höger bakom den blommande häggen.