På jakt efter badberget vid Sparren

I månadsskiftet maj-juni tog vi en promenad från Risby för att leta efter badberget som finns på bild under ”Gamla Bilder”. Det går en väg eller snarare stig från södra sidan av Risby by, den rundar ett ganska nybyggt hus och fortsätter över åkrar, äng och skog i riktning mot Sparren. Mycket vackert var det, men ingen verkar ha gått här på länge, inte ens en häst. Vi gick ganska länge innan vi syn på Sparren mellan träden. Gick barnen på den gamla bilden hela den här vägen för att bada?

När vi kom fram till sjön såg vi att det verkligen var ett litet berg som sluttade ner mot vattnen, kanske var detta det gamla badberget? Badar några barn här nuförtiden?

Massor med mygg fanns här i alla fall så vi bestämde oss raskt för att gå vidare. När döttrarna var yngre och red runt på alla vägar och stigar i hela Rö, berättade de att de ibland ridit från Nora till Smedsmora genom skogen vid Sparren. Vi tänkte att vi kunde gå åt andra hållet och satte kurs mot Nora på en mycket smal och vindlande stig som ibland gick farligt nära bergskanten mot sjön. Red verkligen flickorna här? Nåväl, vi kom fram till Nora efter mycket klättrande över nedfallna träd och fårstängsel. Inget mer stigfinnande för idag, nu följde vi småvägarna tillbaka hem!

Dagens bilder:

Stigen till badplatsen

Stigen från Risby till badberget.

Badplatsen vid Sparren

Framme vid badplatsen.

Badberget

Själva badberget. Tvärs över sjön ligger Smedsmora Gransätter.

Stigen över Noraåsen

Noraåsen stupar brant ned mot Sparren.

Nyfikna stutar

Nyfikna stutar vid Näs’ grind.

Fyra lila blommor

Fyra lila blommor som vi hittade på promenaden – överst till vänster Humleblomster (Geum Rivale), till höger Tjärblomster (Lychnis Viscaria) – nederst till vänster Midsommarblomster, som också kallas Skogsnäva (Geraniaceae Sylvaticum) och till sist Vårärt (Lathyrus Vernus).

Comments are closed.