Tre dödskallar i Guide Michelin? » C5513AY

Skylten med ”Öppet” handlar om Turistbyrån, inte värdshuset


Leave a Reply