Höstarbete och drömmar » Oktoberastrar

En del blommor verkar inte vara i fas med årstiderna – oktoberastrar.


Leave a Reply