Promenad till Kråkhättan och Hallboda

I dag ställde vi bilen vid telestationen (hundarna blir galna av biltrafik) och promenerade upp till Kråkhättan.

Det visade sig vara ett mycket gammalt torp med timmer under panelen och ett knuttimrat uthus som såg ännu äldre ut. Kråkhättan nämns första gången 1722 och rimligen är det samma hus som står kvar.

Vid Kråkhättan hittade vi också den gamla vägen direkt till Hallboda, som är utsatt i 1954 års karta, men inte i moderna kartor. Nu är det en lättfunnen stig, även om ett eller annat träd fallit över den.

Boningshuset på Hallboda är byggt efter 1954, men de rejäla stenmurarna runt torpstället finns kvar. I källorna nämns Hallboda från 1696, men ännu tidigare nämns ”Tickstatorp” och det kan vara att Hallboda inte fick sitt namn förrän på 1690-talet.

Här har ni några bilder vi tog:

Ticksta ekonomibyggnader

Vi blickar tillbaka mot Ticksta.

Kärleksbacken

Vägen mot Kråkhättan – skogen till höger kallas ”Kärleksbacken” – vet någon varför?

Kråkhättan

Torpet Kråkhättan med det urgamla uthuset.

Gamla vägen österut

Här gick vägen från Hallboda förbi Kråkhättan vidare mot Denan.

Gamla vägen västerut

Hallbodavägen vid Kråkhättan sedd västerut.

Hallboda

Här kommer vi fram till Hallboda.

Hallboda lada

En tillbakablick igen – där borta syns Hallbodas lada och man anar bostadshuset i skogen till höger om den.