Det går rykten… » Jag kan!

Gustav vågar ta upp en kräfta själv! Fast handsken är litet för stor.


Leave a Reply